Skip To The Main Content

IT Prosjekt

Prosjekter

Prosjekter

Bragd har mange kunder innenfor store børsnoterte selskaper i Norge. I tillegg til olje, industri og telekommunikasjon, er bank, finans og forsikring de største forretningsområdene.

Bragd har fortløpende et variert utvalg av interessante og utfordrende prosjekter innenfor et bredt kompetansefelt.

Konsulenter som megles og formidles til våre kunder via vårt store konsulentnettverk, har god tilgang på kompetansekrevende og interessante prosjekter.

Claus Stuhr bw kvadrat

Claus Stuhr

CEO Bragd AS
claus.stuhr@bragd.no
Dir.nr. +47 95 000 111
Claus Stuhr på LinkedIn
Jon Petter Alnes

Jon Petter Alnes

Direktør forretningsutvikling
jon.petter@bragd.no
Dir.nr. +47 906 12 306
Jon Petter Alnes på LinkedIn
Morten Edler Bay 2

Morten Edler Bay

CEO Bragd Consulting Network AS
morten.bay@bragd.no
Dir.nr. +47 954 54 700
Morten Edler Bay på LinkedIn
Richard Gulbrandsen

Richard Gulbrandsen

Key Account & Bid Manager
richard.gulbrandsen@bragd.no
Dir.nr. +47 91 31 25 77
Richard Gulbrandsen på LinkedIn
Arne Johan Ohr

Arne Johan Ohr

Key Account Manager
arne.johan.ohr@bragd.no
Dir.nr. +47 975 72 920
Arne Johan Ohr på LinkedIn
Arne Saghaug

Arne Saghaug

Prosjektdirektør
arne.saghaug@bragd.no
Dir.nr. +47 905 69 705
Arne Saghaug på LinkedIn