Skip To The Main Content

Våre verdier

Våre verdier

Våre verdier

Våre verdier er bærebjelken i vår identitet og kultur. De er viktige i relasjon til våre medarbeidere, konsulentnettverk, kunder og samfunnet vi lever i.

Tillitsfulle  

  • holder det vi lover
  • har høy faglig og personlig integritet
  • står fast ved det vi tror på

Vennlige

  • er åpne og inkluderende
  • deler vår kompetanse
  • forstår at vi må gi for å få

Innovative

  • søker utvikling og læring
  • har mot til å tenke nytt
  • ønsker å tilføre våre kunder verdi
Claus Stuhr bw kvadrat

Claus Stuhr

CEO Bragd AS
claus.stuhr@bragd.no
Dir.nr. +47 95 000 111
Claus Stuhr på LinkedIn
Jon Petter Alnes

Jon Petter Alnes

Direktør forretningsutvikling
jon.petter@bragd.no
Dir.nr. +47 906 12 306
Jon Petter Alnes på LinkedIn
Morten Edler Bay 2

Morten Edler Bay

CEO Bragd Consulting Network AS
morten.bay@bragd.no
Dir.nr. +47 954 54 700
Morten Edler Bay på LinkedIn
Richard Gulbrandsen

Richard Gulbrandsen

Key Account & Bid Manager
richard.gulbrandsen@bragd.no
Dir.nr. +47 91 31 25 77
Richard Gulbrandsen på LinkedIn
Arne Johan Ohr

Arne Johan Ohr

Key Account Manager
arne.johan.ohr@bragd.no
Dir.nr. +47 975 72 920
Arne Johan Ohr på LinkedIn
Arne Saghaug

Arne Saghaug

Prosjektdirektør
arne.saghaug@bragd.no
Dir.nr. +47 905 69 705
Arne Saghaug på LinkedIn