Skip To The Main Content

Bragd IT

Om Bragd

Bragd er en IT konsulentmegler etablert i 1996.  Selskapet har solid egenkapital og god økonomi.

Selskapet leverer senior konsulenter til en rekke markedsområder.  I tillegg til olje, industri og telekommunikasjon, er bank, finans og forsikring de største forretningsområdene for megling og formidling av konsulenter.  

Bragd har en utpreget seniorprofil på det personell som formidles til oppdragene.

Konsulentmeglingen leveres innenfor følgende hovedkategorier:

  • IT-prosjektledelse (både utviklingsprosjekter og infrastrukturprosjekter)
  • Utviklingsprosjekter (vi dekker de fleste teknologier og verktøy)
  • It-arkitekter
  • Testledere
  • Integrasjonsprosjekter
  • Forvaltning av IT-systemer.

Bragd har større nettverk av tilknyttede konsulenter som megles og formidles til våre kunder. Samlet utgjør nettverket ca 1200 konsulenter. 

Claus Stuhr bw kvadrat

Claus Stuhr

CEO Bragd AS
claus.stuhr@bragd.no
Dir.nr. +47 95 000 111
Claus Stuhr på LinkedIn
Jon Petter Alnes

Jon Petter Alnes

Direktør forretningsutvikling
jon.petter@bragd.no
Dir.nr. +47 906 12 306
Jon Petter Alnes på LinkedIn
Morten Edler Bay 2

Morten Edler Bay

CEO Bragd Consulting Network AS
morten.bay@bragd.no
Dir.nr. +47 954 54 700
Morten Edler Bay på LinkedIn
Richard Gulbrandsen

Richard Gulbrandsen

Key Account & Bid Manager
richard.gulbrandsen@bragd.no
Dir.nr. +47 91 31 25 77
Richard Gulbrandsen på LinkedIn
Arne Johan Ohr

Arne Johan Ohr

Key Account Manager
arne.johan.ohr@bragd.no
Dir.nr. +47 975 72 920
Arne Johan Ohr på LinkedIn
Arne Saghaug

Arne Saghaug

Prosjektdirektør
arne.saghaug@bragd.no
Dir.nr. +47 905 69 705
Arne Saghaug på LinkedIn